Home 韓國

[大隻版麥明詩] 韓國池妍玉擁天使面孔但鋼鐵超大隻身型

4231

網上瘋傳呢個韓國大隻妹

就咁睇樣就天使既面孔….仲要同麥明詩幾似

池妍玉2 池妍玉3 池妍玉4

 

但係….卻擁有男人都想有既身材(真係for男人的)

池妍玉7

池妍玉5 池妍玉6
池妍玉8 池妍玉9

佢就係: 池妍玉Yeon Woo Jhi