Home 正妹女神

[有圖] 有無手足覺得何傲兒好正?

13324

講起何傲兒, 大家可能會諗起佢同林建名單野, 但今次唔講其他, 只睇相吧:

有無巴打都覺得正既?

睇得台灣韓國多, 其實香港呢邊都有唔錯既代表, 難怪就算7X歲既男人都….

何傲兒 何傲兒2 何傲兒3 何傲兒4 何傲兒5 何傲兒6 何傲兒7 何傲兒8 何傲兒9 何傲兒10 何傲兒11 何傲兒12 何傲兒13

 

http://instagram.com/misslilyho/