Home 正妹女神

[愛回家新女] 被稱為「翻版陳妍希」陳潔玲圖集

70034

2017年8月新加圖:
陳潔玲10 陳潔玲8 陳潔玲9 陳潔玲7 陳潔玲6 陳潔玲5 陳潔玲4 陳潔玲3 陳潔玲2 陳潔玲 私人會所_陳潔玲cover

 

琴日果集愛回家, 有眼利既網民發現左個好搏下既演員, 仲CAP左圖添, 即刻引黎熱烈討論。今次就等Professor J黎介紹一下佢係邊個!

琴日果集, 有個吊帶女出場, 望落都有幾分似陳妍希既

陳潔玲 陳潔玲2

噫, 個下爬好似有D可疑喎….
陳潔玲3

其實佢就係TVB演員: 陳潔玲

陳潔玲11

之前既劇都有搏盡喎

陳潔玲4 陳潔玲5 陳潔玲6

 

又有出下SHOW咁, 睇落同其他演員都有計傾下:

陳潔玲14

 

 

陳潔玲22

唔通物以類聚? 同陳婉衡有大頭照

下面呢張相又有無印象?

陳潔玲13

J2旅遊節目TVB女主持陳婉衡19

 

仲有同林泳淘既情迷越南:

陳潔玲51

陳潔玲50

 

陳潔玲52

陳潔玲53

老江湖:

陳潔玲11 陳潔玲12 陳潔玲13

睇下其他ig相, 成日show腳下:

陳潔玲7腳 陳潔玲8腳 陳潔玲9腳 陳潔玲14

 

陳潔玲18 陳潔玲19

都幾有身材:

陳潔玲7 陳潔玲10

陳潔玲12 陳潔玲15

 

校服!

陳潔玲16 陳潔玲17

 

 

明日香…陳潔玲9 陳潔玲10

 

仲搵到之前既新聞:

陳潔玲20 陳潔玲21

 

 

https://www.facebook.com/christychankitling/

https://instagram.com/chan_kitling/

[高登POST]Hi你頭先愛回家條女做咩事