Home 娛樂女星

正呀喂!就快又有得睇學是學非喇!!

22833

好多人都好期待TVB既學是學非,

當然係因為入面有好多好正女主持啦~

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_1

而且,最重要係佢地表情多多又玩得夠放!!!

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_2 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_3

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_4

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_5 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_6

今日我PROFESSOR.J 就一次過俾哂佢地既IG你J!

首先係得覺得最正既心穎BB

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_jacquelinebwong_黃心穎1

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_jacquelinebwong_黃心穎2 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_jacquelinebwong_黃心穎3 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_jacquelinebwong_黃心穎4

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_jacquelinebwong_黃心穎5

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_jacquelinebwong_黃心穎6 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_jacquelinebwong_黃心穎7

SOURCE:INSTAGRAM

靚湯 – 湯洛雯

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_roxannetong_湯洛雯1 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_roxannetong_湯洛雯2

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_roxannetong_湯洛雯3 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_roxannetong_湯洛雯4 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_roxannetong_湯洛雯5

SOURCE:INSTAGRAM

李佳芯 – Ali BB

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_aliaime_李佳芯1 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_aliaime_李佳芯2 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_aliaime_李佳芯3 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_aliaime_李佳芯4 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_aliaime_李佳芯5 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_aliaime_李佳芯6

SOURCE:INSTAGRAM

最近紅爆既張秀文

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_sammicheung926_張秀文1 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_sammicheung926_張秀文2 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_sammicheung926_張秀文3 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_sammicheung926_張秀文4

SOURCE:INSTAGRAM

梁嘉琪

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_kakikakileung_梁嘉琪1 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_kakikakileung_梁嘉琪2 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_kakikakileung_梁嘉琪3 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_kakikakileung_梁嘉琪4

SOURCE:INSTAGRAM

Mayan

TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_mayannem_麥美恩1 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_mayannem_麥美恩2 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_mayannem_麥美恩3 TVB_學是學非_Sidewalk_Scientist_mayannem_麥美恩4

SOURCE:INSTAGRAM

 

八月尾就有得睇喇!!

好期待呀!!!!!!!!!