Home 娛樂女星

都丸紗也華化身古代美人 示範日本平安時代傳統服飾

7131

日本嘅電視節目都好多元化,而且仲幾有深度。
最近有一個節目《歴史研究会》,專門講下日本歷史,最近就請黎都丸紗也華化身古代美女,示範一下日本平安時代傳統服飾。

睇埋WIKI,日本平安時代即係相當於中國唐朝時期左右,源氏物語都係呢陣時期出黎,日本人視為文化上嘅高點。

都丸紗也華就示範一下平安時代嘅服裝:

都丸紗也華 都丸紗也華2 都丸紗也華3

當時嘅化妝術係咁的(好大對比):

都丸紗也華19睇完外面,都睇埋入面:
都丸紗也華4 都丸紗也華5

之後就食下野:

都丸紗也華6 都丸紗也華7 都丸紗也華8 都丸紗也華9
都丸紗也華10 都丸紗也華11 都丸紗也華14 都丸紗也華15
再睇埋都丸紗也華之前嘅水著圖:
都丸紗也華 都丸紗也華2 rsz_都丸紗也華8 都丸紗也華2