Home 娛樂女星

視后李佳芯到馬場出席宣傳活動 白色喱士裙大曬玉背

4541

岩岩做左星和視后嘅李佳芯,日前就喺跑馬地馬場就有個宣傳活動,當晚佢一身白色喱士裙,後面仲係大露背,高貴又性感。
馬場美女 莎拉 李佳芯3 馬場美女 莎拉 李佳芯4

仲有來自東方既圖:

李佳芯4 李佳芯5 李佳芯7
李佳芯 李佳芯2 李佳芯3


李佳芯8

https://www.instagram.com/aliaime/