Home 娛樂女星

《同盟》姚子羚集集緊身裙出場 精選泳裝圖集重溫

29559

最近就有新劇《同盟》,當中姚子羚就受到注意。
而家播到第六集,姚子羚就集集都以緊身裙出場,仲有幾場激咀場面:
同盟_姚子羚同盟 姚子羚2 同盟 姚子羚3 同盟 姚子羚4

Like埋Jdailyhk Facebook:

仲有同陳山聰咀:
姚子羚 同盟 姚子羚 同盟4

相信大家見到姚子羚,除左會諗起表哥,仲有呢一幕:

都係再睇D好野,同場加影幾張姚子羚IG搵到嘅船P/泳裝照:
姚子羚 IG 姚子羚 IG2 姚子羚 IG3
姚子羚 IG4

姚子羚 船P 姚子羚 船P2
姚子羚 船P3 姚子羚 船P4 姚子羚 船P5 姚子羚 船P6 姚子羚 船P7

圖片來自TVB / 姚子羚IG
https://www.instagram.com/elaine_yiu/