Home IG女神

日本爆乳妹涉谷由里再度來港 尖沙咀香檳大廈門前留影

12629

成日喺IG發放曝露相嘅日本妹涉谷由里呢兩日又黎左香港,睇佢行程,佢去左尖沙咀香檳大廈前留影,仲有許留山,唔知大家又撞唔撞到佢呢?
涉谷由里 涉谷由里2 涉谷由里3
涉谷由里4 涉谷由里5


涉谷由里6
shibuya_yuri2之前黎香港搭地鐵:
涉谷由里4 涉谷由里5 涉谷由里3https://www.instagram.com/shibuya_yuri/