Home IG女神

[多圖] 身型這麼好又會打扮的IG正妹 沒想到原來已經成是媽媽來的

20948

今日睇一個IG正妹,淨係睇相真係估唔到原來佢已經是BB既媽媽:
liu1ting liu1ting2 liu1ting3 liu1ting4 liu1ting5

Like埋Jdailyhk Facebook:

liu1ting6 liu1ting7 liu1ting8 liu1ting9 liu1ting10
liu1ting11 liu1ting12 liu1ting13 liu1ting14 liu1ting15 liu1ting16 liu1ting17 liu1ting18 liu1ting19 liu1ting20
liu1ting21 liu1ting22 liu1ting23 liu1ting24 liu1ting25BB相:
liu1ting baby liu1ting baby2

 

https://www.instagram.com/liu1ting/