Home 玩物收藏

[J得過] 免安裝超輕巧Noria智能超迷你冷氣機

10529

無諗過冷氣冷都咁好J!以前既冷氣機好大部(其實而家都係),無論分體定窗口機都好,都要搵師傅裝,要拆黎洗都好麻煩。

係Kickstarter度就有一部迷李智能冷氣機Noria集緊資,呢一部新設計的窗口式冷氣機叫Noria,預計2017年發貨。

Noria 體積比一般冷氣細超過 40%,高度不足 6 吋。因為夠細,就唔會再霸住成個窗口,仲可以睇到更多窗外景觀,仲可以自行裝上窗戶,到天氣轉涼時就自行拆下來,放在屋內收藏。

而其中一個賣點就係Noria可以透過專屬 iOS / Android app 在家中任何一個角落調校溫度,又或者設定開關時間,一早開定返黎抖涼又得。

Noria 智能冷氣機1 Noria 智能超迷你冷氣機2 Noria 智能超迷你冷氣機3 Noria 智能超迷你冷氣機4 Noria 智能超迷你冷氣機5 Noria 智能超迷你冷氣機6 Noria 智能超迷你冷氣機7 Noria 智能超迷你冷氣機8

Kickstarter售價為 $249 美元。如果成功就會在 2017 年 3 月出貨。